icoon telefoon

Maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00

025880756(BE)
klein vinkje Snelle levering klein vinkje Achteraf betalen mogelijk (NL) klein vinkje Bel en bestel mogelijk klein vinkje NL en BE

Herroepingsrecht en retourneren

 

 

1.1         Wat is het herroepingsrecht?

1.2         Aanvang bedenktermijn

1.3         Hoe kunt u uw koop ontbinden?

1.4         Wanneer krijgt u uw geld terug?

1.5         Terugsturen van de bestelling

1.6         Waardevermindering

 

 

1.1 Wat is het herroepingsrecht?

 

U heeft als consument het recht om de overeenkomst die op afstand (via het internet of per telefoon) is afgesloten te ontbinden. Dit betekent dat u uw aankoop ongedaan mag maken binnen een bepaalde termijn, de zogenaamde ‘bedenktermijn’. Deze termijn is wettelijk vastgesteld op 14 kalenderdagen, maar wij bieden u een bedenktermijn van 30 kalenderdagen. Indien u binnen deze termijn gebruikmaakt van dit recht, zorgen wij ervoor dat u het aan de geretourneerde producten corresponderende aankoopbedrag van ons teruggestort krijgt. Indien u uw gehele bestelling retourneert, krijgt u ook eventueel betaalde verzend- en transactiekosten vergoed. Bij een deelretour krijgt u de verzend- en transactiekosten niet vergoed.

 

Er is één uitzondering op het herroepingsrecht, namelijk:

 

  1. Makkelijk kopieerbare gegevensdragers (DVDs/CDs) met daarop audio- video- of software, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken kunt u niet meer retourneren.
     

Hieronder treft u enkele voorbeelden om het te verduidelijken:

 

Voorbeeld 1: U koopt een DVD of CD met daarop audio- of video opnamen of software inclusief een verzegeling. Zodra u de verzegeling heeft verbroken is retourneren niet meer mogelijk.
Voorbeeld 2: U koopt een fitness DVD met een verzegeling. Zodra u de verzegeling heeft verbroken is retourneren niet meer mogelijk.

 

1.2 Aanvang bedenktermijn

 

Wij hanteren een bedenktermijn van 30 kalenderdagen. Dat houdt in dat u 30 kalenderdagen de tijd heeft om te beslissen of een product iets voor u is. Als u dan het product wilt terugsturen, kunt u dat tijdens de bedenktermijn aan ons melden en dan heeft u vanaf het moment van melding 14 kalenderdagen om het pakket aan ons terug te zenden.

 

U kunt het ook retourneren zonder het vooraf aan ons te melden, echter is het dan wel van belang dat u het pakket aan ons terugzendt binnen de bedenktermijn. Zorg er dan ook voor dat u een verklaring aan het retourpakket toevoegt waaruit blijkt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht (bijvoorbeeld het Europees modelformulier uit Bijlage 1 hieronder).

 

Let op, de herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u het goed fysiek in bezit krijgt.

 

 

1.3 Hoe kunt u uw koop ontbinden?

 

Wettelijk is de bedenktermijn 14 kalenderdagen. Wij snappen natuurlijk ook dat beslissen binnen 14 kalenderdagen moeilijk is. Daarom hebben wij de bedenktermijn opgerekt naar 30 kalenderdagen. Wanneer deze 30 dagen ingaan hebben we hierboven vermeld.

 

Binnen de bedenktijd kan de verklaring dat de koopovereenkomst wordt ontbonden, vormvrij worden gedaan. 

Hier volgen een paar voorbeelden hoe u de koop kunt ontbinden door het ons kenbaar te maken via de volgende opties:

  1. Bijvoorbeeld ons digitale retourformulier http://rma.bralex.nl invullen en versturen;
  2. Bijvoorbeeld ons in te lichten via mail of telefoon;
  3. Bijvoorbeeld het Europese modelformulier (download hier of zie Bijlage 1) ingevuld aan ons toe te zenden;
  4. Bijvoorbeeld het pakket terug te sturen met daarin een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat u een beroep doet op het herroepingsrecht (bijvoorbeeld het Europees modelformulier).

(Wij prefereren stap 1, aangezien dit de meest simpele optie is voor u.)

 

Ter verbetering van onze dienstverlening zijn wij natuurlijk wel benieuwd naar de reden waarom u van uw aankoop afziet, maar u zult nooit verplicht worden om een reden op te geven.

 

1.4 Wanneer krijgt u uw geld terug?

 

Wij streven ernaar om uw geld zo snel mogelijk terug te betalen. Dit doen wij altijd via de manier waarop u in eerste instantie heeft betaald, en wij zullen hier nooit kosten voor rekenen.

 

Wij betalen u terug uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt van de aankoop af te zien. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat wij het product retour hebben ontvangen of tot het moment dat u op afdoende wijze heeft aangetoond deze te hebben opgestuurd, afhankelijk van welk moment eerder valt.

 

Let op, als een product beschadigd is kunnen wij waardevermindering verrekenen, hieronder kunt u daar meer over lezen.

 

1.5 Terugsturen van de bestelling

 

U dient de producten binnen de bedenktermijn van 30 kalenderdagen terug te sturen of kenbaar aan ons maken dat u dit wenst. Als u binnen de termijn van 30 dagen ons vooraf op de hoogte heeft gebracht van de retour, dan heeft u vanaf dat moment nogmaals 14 kalenderdagen om het pakket aan ons terug te sturen. Ons retouradres is: Peizerweg 97, 9727 AJ, Groningen. Helaas zijn de kosten van het retourneren voor de klant.

 

1.6 Waardevermindering

 

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van het product tijdens de bedenktermijn. Als u het product beschadigd tijdens de bedenktermijn, dan kunnen wij in bepaalde gevallen kosten in rekening brengen om het product te maken of te reinigen, of indien wij het niet meer als nieuw kunnen verkopen. U bent echter slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als dit komt doordat u verder bent gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

 

 

 

BIJLAGE 1: Europees modelformulier voor herroeping

 

Download hier het modelformulier voor herroeping.

 

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

[ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.